TOPlist
Adamov leží na Drahanské vrchovině ve vidlici hlubokých a úzkých zalesněných údolí řeky Svitavy a Křtinského potoka. Východně od Adamova se rozkládá atraktivní chráněná krajinná oblast Moravský kras.
Adamov je relativně mladým průmyslovým městem, jehož funkce ve struktuře osídlení jsou neoddělitelně spjaty s jediným velkým podnikem - Adamovskými strojírnami. Vybudováním železnice mezi Brnem a Českou Třebovou v polovině 19. století napomohlo hamrům a později strojírnám k rozmachu. Roku 1875 zde byl vyroben první benzínový motor se čtyřtaktním motorem. Největší rozkvět začal od roku 1964, kdy se stal Adamov městem a v Adamovských strojírnách se hlavní výrobou staly obory tiskařských strojů a výdejních stojanů.
Výrazně největší podíl katastru zaujímají lesy. Nejen město samo, ale i jeho zázemí se vyznačuje pestrým reliéfem atraktivním zejména z hlediska rekreace, pěší turistiky a pobytu v přírodě. Severovýchodně od města sestupuje do údolí Svitavy hřbet Vyškůvky, Svitava zde vytváří jedinečný zaklesnutý meandr se skalnatou struhou. Možnost výhledu poskytuje Alexandrova rozhledna. Josefovské údolí s řadou typických krasových tvarů (jeskyně Býčí skála - není volně přístupná veřejnosti, krasové vývěry Jedovnického a Křtinského potoka, výrazné vápencové skalní ostrožny) je zároveň vhodným přístupem do Moravského krasu. V okolí Adamova je několik lesních studánek.
Texty a fotografie byly použity z www.adamov.cz.

Nový hrad - hrádek uprostřed krásného prostředí mezi Adamovem a Olomoučany. V průběhu roku, kdy je hrad plně zpřístupněn návštěvníkům na tzv. Akcích pro přátele a příznivce hradu je také přístupné Muzeum 15. století a Centrum ekologické výchovy. Na těchto akcích je pro návštěvníky připraven jarmark se starými řemesly, jako např. kovářství, košíkářství, hrnčířství, zbrojířství,šermířská klání a spousta dalších atrakcí, Web:

Adamov - celkový pohled Adamov - celkový pohled
Celkový pohled
Adamov - nádraží Adamov - nádraží
Nádraží
Adamov - hrad Adamov - hrad
Hrad
Fotografie uživatelů
Údolí kousek od Bílovic
Nový Hrad
Nový Hrad
Vranov - pohled z ulice Na Gruntech ke kostelu Narození Panny Marie
Vranov - nádvoří kláštera paulánů, Duchovního centra sv.Františka z Pauly
Vranov - pamětní kámen Městských lesů v Brně na rozcestí U Jelínka
Vranov - mlžný opar nad klášterem paulánů
Vranov - pohled z vyhlídkové terasy areálu kláštera paulánů
Vranov - poutní kostel Narození Panny Marie
Bílovice n.S. - studánka Leoše Janáčka
Bílovice n.S. - myslivna lišky Bystroušky
Bílovice n.S. - pomník S.K.Neumanna